Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Łódź. Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - regranting

Nabór od 13.03.2018 do 29.03.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert mija 29 marca 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Cel konkursu - wybór Operatora, który zapewni wsparcie projektów realizowanych przez mieszkańców miasta Łodzi w swoim otoczeniu.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. – do 200.000,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania: od dnia 3 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs