Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkursy dla projektów tzw. akcji centralnych programu Erasmus+

Reklama
Nabór od 21.03.2018 do 11.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało na swojej stronie internetowej o ogłoszeniu przez Komisję Europejską konkursów dla projektów tzw. akcji centralnych programu Erasmus+. Wnioski można składać do 11 maja 2018 r.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków:

1. EAC/S37/2017 - Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of key competences mające na celu wyłonienie, a następnie wspieranie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji zaangażowanych w rozwój i wdrażanie kompetencji kluczowych, w tym doskonalenie umiejętności podstawowych. Oczekuje się, że sieć wzmocni ogólnoeuropejską współpracę między organami publicznymi a różnymi grupami interesariuszy i praktyków, instytucjami szkolnictwa wyższego, jednostkami badawczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie promowania edukacji zorientowanej na nabywanie określonych kompetencji.

Oferta jest szczególnie adresowana do uczelni kształcących przyszłych nauczycieli.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Termin składania wniosków: 11 maja 2018 r.

2. EAC/S36/2017 - Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders mające na celu wyłonienie, a następnie wspieranie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji zaangażowanych w opracowywanie i wdrażanie polityk w odniesieniu do nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami (liderów szkolnych). Oczekuje się, że sieć wzmocni ogólnoeuropejską w zakresie polityk mających na celu zapewnienie jakości i profesjonalizmu w zawodach nauczycielskich, w tym jakości pracy nauczycieli i liderów szkół.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

Termin składania wniosków: 11 maja 2018 r.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama