Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Program Interreg Republika Czeska – Polska, osi priorytetowa nr 4 Współpraca Instytucji i społeczności

Reklama
Nabór od 23.03.2018 do 13.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej prowadzi nabór na składanie indywidualnych projektów do programu Interreg Republika Czeska – Polska do osi priorytetowej nr 4 Współpraca Instytucji i społeczności. Termin składania wniosków mija 13 kwietnia 2018 r.

Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcą, tzn. podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie, jest partner wiodący (szczegółowa definicja partnera wiodącego - patrz lista pojęć w Podręczniku dla wnioskodawców). Uprawnionym wnioskodawcą w ramach tego naboru jest ten podmiot, który spełnia, jednocześnie następujące warunki: 1) Należy do którejś z następujących kategorii kwalifikowalnych wnioskodawców:

  • Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
  • Organizacje powołane przez władze publiczne
  • Izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego
  • Organizacje pozarządowe
  • Instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
  • Kościoły i związki wyznaniowe

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs

Reklama