Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Nabór wniosków do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wydłużony

Reklama
Nabór od 28.03.2018 do 05.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku, 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw.

Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek, 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

– Wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z bardzo dużą liczbą wniosków, być może rekordową – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, instytucji, która nadzoruje FIO. – Jednocześnie dotarły do nas sygnały od małych organizacji, że potrzebują więcej czasu na złożenie projektu. Dążymy do zwiększenia ich zaangażowania w FIO, więc wsłuchujemy się w ich głos i przedłużamy nabór.

Wyrównywanie szans i wsparcie organizacji o rosnącym potencjale to priorytet w tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dodatkowe punkty w ocenie strategicznej otrzymają te podmioty, które pochodzą z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) lub mają niewielki przychód roczny (do 100 000 zł). Kolejne punkty dostaną organizacje, które nie korzystały do tej pory ze środków FIO.

Od otwarcia konkursu (czwartek 1 marca) Narodowy Instytut Wolności prowadzi najbardziej intensywną w historii FIO kampanię informacyjną. Instytut zorganizował 32 spotkania informacyjne we wszystkich województwach. Przedstawiciele NIW odwiedzili m. in. takie miasta, jak Białystok, Leszno, Łomża, Katowice, Kraków, Piła czy Ostrowiec Świętokrzyski. Przygotowany został również podręcznik dla organizacji zainteresowanych FIO 2018. NIW na bieżąco prowadzi aktywną komunikację w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Instytut deklaruje, że będzie kontynuować działania promocyjne do momentu zakończenia naboru.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Priorytet Małe inicjatywy;
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  3. Priorytet Aktywni obywatele;
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Wysokość wnioskowanej dotacji:

  • w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł
  • w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

Czas realizacji zadania:

  • w przypadku Priorytetów 2-4:

od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),

  • w przypadku Priorytetu 1:

od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

Składane oferty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

5 kwietnia 2018 roku do godziny 16:15.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2018 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

W celu złożenia oferty należy:

  • wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej fio.niw.gov.pl;
  • wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu FIO 2018 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 11 maja 2018 r.

Infolinia FIO 2018

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018.

Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej programu: fio.niw.gov.pl.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama