Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Reklama
Nabór od 04.04.2018 do 13.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Termin składania ofert upływa 13 kwietnia 2018 r.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie www.engo.org.pl

Priorytet XVIII Programu współpracy: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Cel 2 – Promocja Budżetu Obywatelskiego i działalności rad dzielnic

 1. Działania:

Przygotowanie kampanii reklamowej Budżetu Obywatelskiego oraz działalności rad dzielnic w szczególności poprzez:

 • przygotowanie wystawy plenerowej, łącznie z opracowaniem graficznym i wykonaniem aktualnych fotografii wybranych ze wszystkich edycji zrealizowanych projektów Budżetu Obywatelskiego, z wykorzystaniem 15 tablic z 30 PCV 100 x100 do każdego z dwóch etapów Budżetu Obywatelskiego , tj składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz głosowania na zadania złożone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

I - materiał dotyczący wystawy dla pierwszego etapu - do 25 kwietnia 2018 roku;

II – materiał dotyczący wystawy dla drugiego etapu - do 10 września 2018 roku.

 • przeprowadzenie kampanii reklamowej Budżetu Obywatelskiego oraz działalności rad dzielnic w mediach społecznościowych np. FB
 • nagranie filmu instruktażowo – promującego składanie wniosków do Budżetu obywatelskiego 2019 r z wersją dla osób niesłyszących i niedosłyszących

- do 25 kwietnia 2018 roku

 • przygotowanie filmu instruktażowo – promującego głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019 z wykorzystaniem zrealizowanych projektów z Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach z wersją dla osób niesłyszących i niedosłyszących

- do 10 września 2018 roku

 1. Beneficjenci:

Mieszkańcy miasta Opola.

 1. Koszty niekwalifikowalne (niepokrywane z dotacji),
  • ubezpieczenia wykraczające poza zakres realizowanego zadania;
 • rezerwy na pokrycie strat lub zobowiązań;
 • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 • koszty wszelkich kar i grzywien;
 • działalność gospodarcza podmiotu;
 • działalność polityczna i religijna;
 • zakup materiałów, przedmiotów, nagród nie związanych z zadaniem;
 • druk broszur, ulotek i itp. nie związanych z zadaniem;
 • nagranie spotu, filmu edukacyjnego nie związanego z zadaniem;
 • koszt organizacji konferencji, konkursów, turniejów nie związanych z zadaniem;
 • wynagrodzenia osób nie związanych z realizacją zadania;
 • koszty administracyjne służące realizacji zadania większe niż 10% z uzyskanej dotacji;
 • zakup alkoholu i innych używek;
 1. Na realizację zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama