Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Opole. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie narkomanii

Nabór od 04.04.2018 do 13.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Termin składania ofert: 13 kwietnia 2018 r.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert: https://opole.engo.org.pl

Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Centrum Dialogu Obywatelskiego, 45 - 011 Opole, ul. Koraszewskiego 7 - 9, (wejście od ul. Krupniczej) parter - pokój nr 3, w poniedziałek – środa w godzinach od 730 do 1530, w czwartek w godz. od 730 do 1700, w piątek w godz. od 730 do 1400, lub przesłane na ten sam adres.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs