Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 09.04.2018 do 30.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2018 r.

Opis rodzaju zadań

W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:

­

  • działania rehabilitacyjne i terapeutyczne,
  • działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami,
  • organizowanie różnych form wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami (wyjazdowych, stacjonarnych, obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek itp.),
  • zajęcia specjalistyczne dla rodziców / opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • tworzenie środowiska fizycznego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych,
  • wspomaganie uczestnictwa w życiu społecznym.

Termin składania ofert rozpoczyna się 9 kwietnia 2018 r., upływa 30 kwietnia 2018 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025.

W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama