Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Aktywizacja mieszkańców osiedla Tarnogaj

Reklama
Nabór od 10.04.2018 do 30.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja mieszkańców osiedla Tarnogaj we Wrocławiu. Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2018 r.

Zadanie polegać ma na aktywizacji i integracji społeczności lokalnej poprzez:
1. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej przez min. 5 dni w tygodniu w łącznym wymiarze godzin nie niższym niż 25 godzin tygodniowo, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Prowadzenie różnego rodzaju ogólnodostępnych zajęć kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Wrocławia, które będą miały charakter bezpłatny (dzieci i młodzież do 18 r.ż.) oraz odpłatny.
3. Prowadzenie zajęć plenerowych (sportowych, edukacyjnych, integracyjnych) oraz popularyzacji innych form aktywności fizycznej (np. joga, pilates)
4. Prowadzenie zajęć artystycznych m.in.: spotkań z interesującymi ludźmi, zajęć edukacyjnych, spotkań dyskusyjnych i integracyjnych takich jak zajęcia muzyczne, wystawy, gry planszowe i inne.
5. Zorganizowanie zajęć rodzinnych ze szczególnym nastawieniem na aktywizację seniorów.
6. Zorganizowanie wolontariatu do pomocy przy prowadzeniu różnych działań.
7. Organizowanie różnorodnych i kreatywnych zajęć otwartych dla ludzi w różnych grupach wiekowych, narodowościowych i wyznaniowych z wykluczeniem pasywnego oglądania telewizji, grania w gry komputerowe itp.
8. Wykorzystanie w działalności technologii multimedialnych oraz mediów elektronicznych (np. portali społecznościowych czy newsletterów) m.in. do promocji działań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama