Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Świdwin. Nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego

Reklama
Nabór od 11.04.2018 do 25.04.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego.

Konkurs nr 4/2018/G

w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Planowane do realizacji zadania: Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Termin składania wniosków: od 11.04.2018 do 25.04.2018

Wysokość limitu środków: 150 000,00zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”. Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.

Pobierz

Reklama