Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”

Reklama
Nabór od 11.04.2018 do 09.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”.

Oferty na realizację zadania należy składać na za pomocą systemu WITKAC w formie elektronicznej do 9.05.2018 r. do godziny 23:59 orazw formie papierowej na formularzu wygenerowanym przy pomocy ww. systemudo dnia 11.05.2018 r. do godz. 15:45. UWAGA: Oferta powinna być złożona zarówno w formie elektronicznej i papierowej. Złożenie oferty tylko w jednej formie będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk.

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama