Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 13.04.2018 do 07.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 7 maja 2018 r.

Nazwa zadania

  • „Kibice razem”

Rodzaj zadania

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu lokalnego ośrodka w ramach realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Szczecinie poprzez działania edukacyjno- informacyjne oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie, tworzeniu i prowadzeniu projektów skierowanych do kibiców np., zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu, a także na inicjowaniu działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców oraz popularyzację sportu oraz zdrowego i aktywnego trybu życia.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 7 maja 2018 roku . Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama