Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Organizacja i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Nabór od 13.04.2018 do 02.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Termin składania ofert mija 2 maja 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
- zaangażowanie do współpracy organizacji pozarządowych przy organizacji Kongresu;
- prowadzeniu działań służących integracji wewnątrz i międzysektorowej osób reprezentujących wrocławskie NGO, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych, lokalnych mediów, przedstawicieli biznesu;
- federalizowaniu środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych poprzez animowanie i wspieranie pracy Koalicji na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi;
- promocji, organizacji i przeprowadzeniu 3 Kongresów Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, jednego w roku.

Kongres ma być płaszczyzną spotkania, dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz Miastem Wrocław.
W trakcie Kongresu w szczególności mają być zapewnione następujące działania:

  • Spotkania „branżowe” obejmujące minimum 7 tematów (np. kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia), w tym przynajmniej jeden niesprecyzowany wcześniej przez organizatora, a wynikający z zapotrzebowania zgłaszanego w trakcie Kongresu przez jego uczestników.
  • Zapoznanie uczestników kongresu z formułą funkcjonowania i współdziałania Grup Dialogu Społecznego i Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.
  • Utworzenie bazy danych dotyczących badań i analiz wrocławskich organizacji pozarządowych – co wiemy o sobie? (opracowania, analizy, raporty z badań wrocławskich organizacji pozarządowych należy zebrać i opracować w formie pisemnej).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs