Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Toruń. Konkurs dotacyjny: Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Reklama
Nabór od 16.04.2018 do 07.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Termin składani ofert mija 7 maja 2018 r.

W ramach zadania organizator może zrealizować m.in.:

1) spektakl, koncert, festiwal;

2) projekt animacyjno-edukacyjny (w tym grę terenową, warsztaty, inscenizację historyczną);

3) wystawę upamiętniającą postaci lub wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;

4) publikację, film, katalog;

5) przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl/ oraz złożenie w wersji stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną w terminie do 7 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama