Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Instytut na rzecz Ekorozwoju rozdaje minigranty na Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Nabór od 17.04.2018 do 06.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Do 6 maja 2018 roku Instytut na rzecz Ekorozwoju przyjmuje zgłoszenia na minigranty związane z realizacją działań przybliżających mieszkańcom Polski Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda 2030).

Po co minigranty?

Celem działań organizacji ubiegających się o dotacje będzie zwielokrotnienie efektu budowania potencjału, podnoszenie świadomości obywateli, w tym szkół i studentów na temat celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi wyborów życiowych. Planowane działania przez ubiegających się o dotację powinno przyczynić się do:

– wzmacniania i tworzenie platform wymiany wiedzy na temat wdrażania, monitorowania celów zrównoważonego rozwoju,

– wzmocnienie związków podmiotów działających na rzecz promocji i wdrażania Agendy 2030,

– podnoszenie świadomości i angażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030.

Co można sfinansować?

Proponowane działania powinny przyczyniać się do wzmocnienia ogólnoeuropejskiej kampanii tematycznej „Walka z nierównościami”, transformacji w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz docierania i angażowania obywateli UE w kierunku zrównoważonego, sprawiedliwego stylu życia opartego na technologiach niskoemisyjnych. Działania, które mogą zostać dofinansowane to:

– eventy

– szkolenia i warsztaty

– dyskusje panelowe

– spotkania z politykami (warsztaty, debaty, wysłuchania obywatelskie)

– działania edukacyjne (szkoły, uniwersytety itp.)

– akcje uliczne

– petycje

– działania twórcze i kulturalne

– publikacje (ulotki, produkcje audiowizualne itd.)

Działania nie podlegające dofinansowaniu:

finansowe wsparcie osób fizycznych, które chcą uczestniczyć warsztatach, seminariach, konferencjach, kongresach;

stypendia

działania wspierające partie polityczne;

gromadzenie funduszy na inne przedsięwzięcia

zakup sprzętu np. sprzęt IT

działania dyskryminujące osoby lub grupy osób ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub ich brak lub pochodzenie etniczne.

Kto może dostać minigrant?

O dotację mogą ubiegać się tylko osoby prawne w tym:

– lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

– stowarzyszenia studenckie, kluby, grupy inicjatyw obywatelskich

Uwaga: Wnioskodawca może złożyć tylko jedną propozycję wniosku o dotację

Ile wynosi grant?

Dofinansowanie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1000 euro. Umowa na realizację grantu podpisywana jest z organizacją European Environmental Bureau z Brukseli (www.eeb.org).

Uwaga: W niniejszym zaproszeniu do składania wniosków przewidziano 3 granty o wartości max. 1000 euro. Istnieje możliwość składania wniosków w wysokości max. 7000 euro do lidera projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://makeeuropesustainableforall.org/

Więcej informacji?

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Tel.: 22 851 04 04

Zaproszenie do składania wniosków (pełniące rolę regulaminu) www.ine-isd.org.pl

Projekt „Make Europe Sustainable for All” jest współfinansowany przez Komisję Europejską.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

fot. rore_d, freeimages.com
Źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju