Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Reklama
Nabór od 25.04.2018 do 31.12.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych...

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało opublikowane na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/rozstrzygniecie_otwartego_konkursu_ofert_w_obszarze_kultura_sztuka_ochrona_dobr_kultury_i_dzi-1.html?cHash=c63e9852b2

Reklama