Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Pomorze Zachodnie. Otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa z zakresu wolontariatu

Reklama
Nabór od 26.04.2018 do 25.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promowania idei wolontariatu na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Nabór ofert trwa do 25 maja 2018 r.

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków samorządu województwa wynosi 50.000,00 zł.

Nabór ofert trwa od dnia 27 kwietnia 2018r. do dnia 25 maja 2018r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są tutaj

Reklama