Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

II konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu...

Reklama
II konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce
Nabór od 26.04.2018 do 16.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki ogłosił II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018. Termin składania ofert mija 16 maja 2018 r.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie:
1) mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców,
2) pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją: „Oferta na konkurs – Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018”.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa
w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): od 25 kwietnia 2018 roku do 16 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama