Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

Nabór od 27.04.2018 do 16.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pod nazwą: „Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowego budżetu obywatelskiego”. Termin składania ofert mija 16 maja 2018 r.

Głównym celem konkursu jest stworzenie (zaprojektowanie) mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego wraz z udziałem interesariuszy projektu (np. z podmiotami trzeciego sektora, mieszkańcami województwa, urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach).

Cele dodatkowe to propagowanie idei partycypacji społecznej wśród mieszkańców województwa śląskiego oraz podniesienie świadomości obywatelskiej.

Organizacja jest odpowiedzialna za zaprojektowanie mechanizmu budżetu obywatelskiego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie m.in.:

a) spotkań eksperckich i konsultacji służących wypracowaniu mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego,

b) warsztatów projektowych,

c) ekspertyz niezbędnych do stworzenia mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego,

d) spotkań i konsultacji z mieszkańcami województwa,

e) innych form konsultacji i ustaleń.

W szczególności ocenie będą podlegały:

a) zadania zaplanowane do realizacji,

b) harmonogram działań przewidziany przy tworzeniu mechanizmu (kolejne etapy, zadania, kroki),

c) dobór grupy projektującej mechanizm (w tym urzędników),

d) dobór ekspertów projektujących lub weryfikujących mechanizm,

e) dobór wzorców (tzw. dobrych praktyk), na podstawie których ma być tworzony budżet,

f) doświadczenie w projektowaniu budżetu obywatelskiego.

Końcowym efektem przeprowadzenia działań w ramach konkursu ma być projekt mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego przekazany do Wydziału Dialogu do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs