Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs WFOŚiGW: Wsparcie na edukację ekologiczną na Warmii i Mazurach

Nabór od 27.04.2018 do 31.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
500 tysięcy złotych - tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „Zielona Klasa”, który na Warmii i Mazurach realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty.

Pomoc finansową można otrzymać na budowę, modernizację, adaptację obiektów służących edukacji ekologicznej położonych na obszarach wiejskich.

O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie.

Koszty kwalifikowane obejmują: prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną, roboty termomodernizacyjne, prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie oświetlenia, zakup mebli i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykonanie tablic poglądowych, a także zagospodarowanie terenu. Nie będą finansowane koszty: związane z funkcjami biurowymi i miejscami sypialnymi w finansowanych obiektach, garaże, magazyny, urządzenia łowieckie, ogrodzenia, bramy, furtki.

Wnioski o udzielnie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł na jeden projekt, należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie internetowej www.fundusz.olsztyn.pl (zakładka Środki krajowe).

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania zaplanowanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs