Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MON: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Reklama
Nabór od 27.04.2018 do 17.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Termin składania ofert mija 17 maja 2018 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie Nr 1

Organizacja „Kursu Prowadzącego Strzelanie” dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe i członków organizacji proobronnych

Zadanie Nr 2

Organizacja czterodniowych szkoleń doskonalących dla nauczycieli i koordynatorów ze szkół prowadzących klasy mundurowe - uczestników "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

Zadanie Nr 3

Organizacja trzydniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa północnej i wschodniej Polski)

Zadanie Nr 4

Organizacja czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa zachodniej Polski)

Zadanie Nr 5

Organizacja czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa wschodniej i centralnej Polski)

Zadanie Nr 6

Organizacja czterodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe (województwa południowej i południowo-zachodniej Polski)

Zadanie Nr 7

Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu szkolenia bojowego dla członków organizacji proobronnych

Zadanie Nr 8

Organizacja kursu sternika motorowodnego dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej

Zadnie Nr 9

Organizacja kursu instruktora strzelectwa dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej

Zadanie Nr 10

Organizacja kursów płetwonurkowych (na stopień P1 lub równoważny) dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej

Zadanie Nr 11

Organizacja pięciodniowych obozów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji proobronnych

Zadanie Nr 12

Organizacja czternastodniowego obozu szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe

Zadanie Nr 13

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń strzeleckich dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych

Zadanie Nr 14

Organizacja pięciodniowych obozów szkoleniowych dla 400 uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe – uczestników „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

Zadanie Nr 15

Organizacja czterodniowego obozu szkoleniowego zgrywającego pododdziały organizacji proobronnych

Zadanie Nr 16

Organizacja dziesięciodniowych obozów szkoleniowych o profilu proobronnym dla uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych

Zadanie Nr 17

Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego proobronnego programu edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów klas wojskowych

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 4/2018/OWzS

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama