Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Gdańsk. Konkurs dotacyjny: Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta

Reklama
Nabór od 30.04.2018 do 20.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs 2018 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska", w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018".

Oferty konkursowe należny złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs 2018 pt: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska" ( nie otwierać), w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018r,

w siedzibie zamawiającego : Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12- sala obsługi mieszkańców., Zespół Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów, ZOM przy ul. Wilanowskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama