Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie X" 2018 wystartował!

Nabór od 05.05.2018 do 03.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Fundacja Generator Inspiracji, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, już po raz siódmy ma przyjemność ogłosić Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. Nabór wniosków konkursowych rozpoczął się 4 maja 2018 r. i potrwa do 3 czerwca 2018 r. Do aplikowanie o granty w ramach konkursu zapraszamy mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko, Krasne i Nozdrzec.

Celem Konkursu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Kto może aplikować o granty w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE X" 2018?

1. Organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe)

2. Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa

3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie,

które dążą do tego, aby mieszkańcom ich miejscowości żyło się lepiej, bezpieczniej i bardziej szczęśliwie.

Do aplikownia zapraszamy mieszkańców z gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko, Krasne i Nozdrzec.

W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 6 000,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2018 roku wynosi 57 000,00 zł.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Od Organizacji / grup nieformalnych wymagany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Założenia i cele konkursu, a także szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie konkursu.

Składanie wniosków konkursowych odbędzie się wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl .

Osoby zainteresowane udziałem w Lokalnym Konkursie Grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE” zapraszamy na spotkania informacyjne i konsultacje, ktore będą realizowane w każdej z Gmin na terenie których prowadzony jest konkurs. Ponadto przez cały okres naboru będą prowadzone konsultacje telefoniczne i e-mailowe opracowywanych wniosków grantowych.

Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany wkrótce.

Regulamin, wzór wniosku oraz karty oceny wniosku są do pobrania na stronie: http://bit.ly/fgi-dzialaj-lokalnie

Zapraszamy do aplikowania.