Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kielce. Konkurs dotacyjny: Turystyka i profilaktyka - akcja Lato 2018

Nabór od 08.05.2018 do 25.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Kielce otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert mija 25 maja 2018 r.

Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs