Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

W Różnorodności siła! - granty na prawa człowieka w województwie podlaskim

Nabór od 09.05.2018 do 28.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ruszył konkurs grantowy na małe działania związane z prawami człowieka, dialogiem międzykulturowym i wartościami demokratycznymi realizowane w województwie podlaskim. Wnioski mogą składać organizacje i grupy nieformalne pod patronatem organizacji. Czas na składanie wniosków upływa 28 maja 2018. Środki na dofinansowanie miniprojektów pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego, operatorem konkursu jest białostockie stowarzyszenie 9dwunastych.

Białostockie stowarzyszenie 9dwunastych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania. Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Miniprojekty mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe samodzielnie lub z udziałem grup nieformalnych.

RÓŻNORODNOSĆ – BOGACTWO I WYZWANIE

Regranting jest coraz popularniejszą formą rozdzielania środków publicznych na realizację istotnych społecznie celów przez organizacje działające wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego. Polega on na tym, że instytucja publiczna (centralna lub samorządowa) wybiera operatora – organizację pozarządową, której przekazuje pewną pulę środków publicznych do rozdzielenia pomiędzy inne organizacje w drodze konkursu grantowego. W takim właśnie trybie realizowane jest przyznawanie grantów w ramach Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018.

Tworząc program chcemy zachęcić podlaskie społeczności do jak najaktywniejszego samodzielnego działania na rzecz praw człowieka i różnorodności społecznej. Według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zaledwie 7% spośród organizacji pozarządowych w województwie podlaskim prowadzi działalność na rzecz praw człowieka. Biorąc pod uwagę historyczne zróżnicowanie kulturowe regionu oraz jego aktualną różnorodność społeczną i kulturową to zdecydowanie zbyt mało. Zależy nam również na tym, żeby osoby działające społecznie w województwie podlaskim zwracały jak największą uwagę na to, aby organizowane przez nie wydarzenia były jak najbardziej włączające, budujące dialog i porozumienie pomiędzy osobami o różnych tożsamościach i bazowały zarówno na regionalnym jak i na uniwersalnym potencjale wielokulturowości i różnorodności społecznej – komentuje Grzegorz Stefaniak, wiceprezes 9dwunastych.

JAK APLIKOWAĆ O DOTACJE

Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 8 maja 2018. Maksymalna wysokość dotacji na miniprojekt wynosi 2 800 zł. Aby otrzymać te środki należy najpóźniej do 28 maja 2018 przesłać wypełniony wniosek wraz załącznikami na adres e-mail: roznorodnosc@9dwunastych.org. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: 9dwunastych.org/regranting. W razie jakichkolwiek wątpliwości w trakcie wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie można konsultować się mejlowo lub telefonicznie pod numerem 535 912 004. Ogłoszenie wyników planowane jest na koniec czerwca. Miniprojekty mogą być realizowane w okresie od 16 lipca do 31 października 2018 r.

W ramach naszego programu oprócz dotacji na realizację małego działania chcemy zaoferować grupom i organizacjom także wsparcie merytoryczne. W związku z tym dla realizatorów i realizatorek zwycięskich projektów planujemy na początku lipca zorganizować w Białymstoku dwudniowe warsztaty przygotowawcze. Ponieważ zależy nam na tym, by zadbać o aktywizację społeczności spoza Białegostoku oferujemy pomoc w pokryciu kosztów dojazdu i noclegu związanego z udziałem w warsztatach. Warto rozejrzeć się po swojej okolicy i zaplanować na nadchodzące lato i jesień jakieś ciekawe i pożyteczne działanie, złożyć wniosek i trzymać kciuki – zachęca Grzegorz Stefaniak.

Logo programu W Różnorodności siła!
Źródło: 9dwunastych