Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wyniki konkursu dotacyjnego: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu”

Reklama
Nabór od 09.05.2018 do 04.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2018 roku.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.

Reklama