Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Nabór od 10.05.2018 do 25.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa. Termin składania ofert mija 25 maja 2018 r.

Planowana łączna kwota udzielonego wsparcia ze środków samorządu województwa wynosi 100.000,00 zł.

Nabór ofert trwa do 25 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs