Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: „Bezpiecznie nad wodą”

Nabór od 11.05.2018 do 24.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Bezpiecznie nad wodą”. Termin składania ofert mija 24 maja 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
1. Prowadzeniu patroli wodnych za pomocą łodzi motorowych z obsadą w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień w soboty i niedziele przez min 8 h dziennie, a w tygodniu 4 h dziennie w godzinach
pomiędzy 1000 - 1800 na akwenach otwartych w granicach Gminy Wrocław – na całej długości.
Dyżury całodobowe: w trakcie patroli i po ich zakończeniu.
2. Prowadzenie działań ratowniczych w całym okresie realizacji zadania na akwenach otwartych Gminy Wrocław.
3. Zapewnienie w okresie obowiązywania umowy całodobowych dyżurów ratowników wraz z numerem alarmowym.
4. Zaplanowaniu i zapewnieniu odpowiednio przygotowanego i wyszkolonego personelu (min.: w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej)
5. Zapewnieniu sprzętu specjalistycznego, umożliwiającego prowadzenie patroli wodnych i prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie.
6. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dzienników, rejestrów) zapewniającej potwierdzenie odbytych patroli.
7. Od beneficjentów nie mogą być pobierane żadne odpłatności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs