Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych z prezentacją fortu Piechoty nr 6 wraz z rewaloryzacją jego...

Konkurs dotacyjny: Organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych z prezentacją fortu Piechoty nr 6 wraz z rewaloryzacją jego strefy wejściowej
Nabór od 11.05.2018 do 24.05.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych z prezentacją fortu Piechoty nr 6 wraz z rewaloryzacją jego strefy wejściowej (projekt nr 271 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016). Termin składania ofert mija 24 maja 2018 r.

W roku 2018 zadanie polega na:
- przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia o funkcji edukacyjno-przyrodniczej (np. event, festyn, spacer badawczy, wykład) dotyczącego tematyki zabytków Twierdzy Wrocław przełomu XIX i XX wieku;
- przeprowadzeniu procedury wyboru Projektanta w celu przeprowadzenia inwentaryzacji terenu, sporządzenia dokumentacji projektowej kraty fortecznej oraz zagospodarowania terenu wokół tego obiektu zgodnie z założeniami projektu nr 271 WBO 2016;
- uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień na realizację przedmiotowej inwestycji;

W roku 2019 zadanie polega na:
- przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia o funkcji edukacyjno-przyrodniczej (np. event, festyn, spacer badawczy, wykład) dotyczącego tematyki zabytków Twierdzy Wrocław przełomu XIX i XX wieku;
- przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy prac przygotowawczych, tj. m.in.: oczyszczenie terenu przy bramie Fortu i brzegów znajdującej się tam grobli oraz inne wynikające ze sporządzonej dokumentacji projektowej;
- przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy prac polegających na:
a) wykonaniu elementów kutych kraty fortecznej wraz z furtką i bramą według sporządzonej w ramach inwestycji dokumentacji projektowej;
b) montażu wykonanych elementów kutych;
- konserwacji i dozorowaniu wykonanej inwestycji przez organizację, w ramach zadań statutowych polegających na działalności dla opieki nad zabytkami fortyfikacyjnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs