Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Budki dla kotów wolno żyjących

Nabór od 11.05.2018 do 01.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Budki dla kotów wolno żyjących (projekt nr 260 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017). Termin składania ofert mija 1 czerwca 2018 r.

Zadanie polega na:
- zakupie i dystrybucji w różnych lokalizacjach 50 drewnianych 2-3 stanowiskowych budek dla kotów wolno żyjących we Wrocławiu;
- przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjno-edukacyjnej (z uwzględnieniem uwag, opinii ekologów/przyrodników/specjalistów ds. ochrony zwierząt) w zakresie bytowania kotów wolno żyjących we Wrocławiu (jaką rolę odgrywają w miejskim ekosystemie), celowości stawiania budek dla kotów, kształtowania postaw przyjaznych środowisku;
- oznakowaniu zakupionych budek logiem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
- stworzeniu i prowadzeniu rejestru budek zgodnych z emblematami/numeracją na budkach i ich lokalizacji Wrocławiu;
- dystrybucji budek wśród Społecznych Opiekunów Zwierząt oraz innych podmiotów (wspólnota mieszkaniowa, zarządcy nieruchomości, Rady Osiedli itp.);
- przyjmowaniu i rejestracji zgłoszeń w zakresie dewastacji/zniszczenia budek (zadanie nie obejmuje wymiany, naprawy i utylizacji budek);
- stworzeniu i podpisaniu umów o wolontariat z Opiekunami budek na jednoroczną opiekę nad budkami (m.in. dbanie o czystość budek);
- uzyskaniu pozwoleń na rozmieszczenie budek na terenie Wrocławia od zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, Rad Osiedli itp.
Organizacja pozarządowa bierze na siebie obowiązek uzgodnienia lokalizacji budek dla kotów z zarządcami nieruchomości, wspólnotami, Radami Osiedli itp.

Konieczne jest, aby organizacja pozarządowa prowadziła rejestr budek dystrybuowanych w ramach realizacji zadania nr 260 WBO 2017.
Organizacja musi wykazać listę lokalizacji dla wszystkich postawionych budek dla kotów.
Budki powinny być:
a) wykonane z drewna (np. sosna, jodła, świerk) o grubości min. 30 mm;
b) wyposażone w 15 cm nóżki (izolacja od podłoża);
c) otwierane od góry i pokryte na dachu papą lub gontem;
d) wyposażone w dach jednospadowy lub dwuspadowy wraz z okapem osłaniającym wejście do budki – minimum 30 cm;
e) ocieplone styropianem (zabezpieczonym od wewnątrz przed drapaniem);
f) zaimpregnowane;
g) oznaczone indywidualnym numerem oraz logiem WBO;
h) wyposażone w metalowe uchwyty ułatwiające ich przenoszenie.

Jedna z budek wykonanych w ramach projektu 260 WBO 2017 zostanie wystawiona jako podglądowa w Schronisku dla Zwierząt przy ul. Ślazowej 2 we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Źródło: Disoniador, Pixabay.com