Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Nabór od 11.05.2018 do 01.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku. Konkurs obejmuje realizacje zadań publicznych wyłonionych w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”. Termin składania ofert mija 1 czerwca 2018 r.

Cel konkursu Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska. Konkurs obejmuje realizacje zadań publicznych wyłonionych w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet sportowo-turystyczny”.

Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, rozwój społeczno-ekonomiczny województwa, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności ruchowej oraz udziału w sporcie i turystyce.

Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do projektów.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 1.06.2018 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter
50-413 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs