Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Nabór od 14.05.2018 do 01.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert mija 1 czerwca 2018 r.

Nazwa zadania:

Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego.

Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało m.in. na: Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy objetych wsparciem MOPR w Szczecinie, a także dla dzieci objetych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówek.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs