Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poznań. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - VI edycja

Reklama
Nabór od 14.05.2018 do 05.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VI edycja). Termin składania ofert mija 5 czerwca 2018 r.

Opis konkursu:

Zadanie nr 1 pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy)." - łączna wysokość środków na realizację tego zadania wynosi 100 000,00 zł.

Opis zadania

Dla zadania pn.: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy):

  1. adresatami zadania są wyłącznie mieszkańcy Poznania – dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym,
  2. oferent ma obowiązek przy organizacji wypoczynku postępować zgodnie z wytycznymi art. 92a, c, d, f, i, j, k, l, p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), program socjoterapeutyczny/profilaktyczny realizować mogą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych/profilaktycznych,
  3. rekomenduje się, aby rekrutacja uczestników odbywała się we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami abstynenckimi, placówkami wsparcia dziennego oraz pedagogami i psychologami szkolnymi,
  4. wymagane jest aby Oferent w trakcie realizacji zadania realizował zajęcia profilaktyczne lub socjoterapeutyczne, przy czym zajęcia socjoterapeutyczne mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego realizującej program socjoterapeutyczny. Program profilaktyczny lub socjoterapeutyczny realizować mogą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do prowadzenia ww. zajęć,
  5. program zajęć profilaktycznych lub socjoterapeutycznych planowany do realizacji należy opisać w treści składanej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama