Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kłodzko, Gmina Kłodzko, Polanica-Zdrój, Szczytna, Duszniki-Zdrój. Granty Działaj Lokalnie do wzięcia

Nabór od 15.05.2018 do 15.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
W tym roku po raz pierwszy Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. O dofinansowanie w wysokości do 3.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (min. 3 osoby) działające i realizujące swoje projekty na terenie Kłodzka, gminy Kłodzko, Polanicy-Zdroju, Szczytnej i Dusznik-Zdroju z preferencją małych miejscowości, a nawet wiosek.

Wnioski, które oceni niezależna komisje, można składać od 15 maja do 15 czerwca 2018 r. poprzez generatora (system.dzialajlokalnie.pl). Działania 2-4 miesięczne powinny być realizowane od 1 lipca do końca roku.

Aby uniknąć błędów, przyszli wnioskodawcy powinni wziąć udział w warsztatach, które odbędą się 22 maja od godz. 16.00 w Auli Domu Dziecka w Kłodzku (ul. Korczaka 1)

Koordynator i prezes Fundacji Damian Ślak przez cały czas służy pomocą zarówno podczas pisania wniosków, jak i realizacji projektów. Wszelkie materiały dostępne są na stronie: www.fundacja.klodzko.pl w zakładce „Działaj Lokalnie 2018”.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku – jako Ośrodka Działaj Lokalnie w Kłodzku, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności Kłodzka, gminy Kłodzko, Polanicy-Zdroju, Szczytnej i Dusznik-Zdroju wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.