Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Reklama
Nabór od 16.05.2018 do 30.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 744/340/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym’’.

W ramach konkursu złożono łącznie 51 ofert na realizację 4 rodzajów zadań publicznych. Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 48 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 28 zadań publicznych.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/491-otwarty-konkurs-ofert-pomoc-i-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi

Reklama