Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kraków. Program grantowy "Działamy lokalnie 2018"

Nabór od 16.05.2018 do 15.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
ArcelorMittal Poland oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zapraszają do udziału w Programie grantowym „Działamy lokalnie 2018". Termin składania wniosków upływa 15 czerwca.

Udział w Programie mogą wziąć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne, które działają na rzecz mieszkańców Krakowa.

Składane projekty powinny mieścić się w jednym z czterech obszarów:

  • ekologia,
  • zdrowie,
  • bezpieczeństwo,
  • edukacja.

Pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na pokrycie codziennej działalności organizacji (np. na opłacenie mediów) ale na konkretny projekt, konkretne działanie, poszerzenie działalności czy zaproponowanie jej beneficjentom czegoś nowego.

Wymogiem dodatkowym dla grup nieformalnych jest przedstawienie listy poparcia. Grupa powinna również zaprosić do współpracy organizację / instytucję, która w jej imieniu podpisze umowę i przyjmie darowiznę na realizację projektu.

Na tegoroczną edycję ArcelorMittal Poland przeznaczył 100 000 zł, a wysokość grantu może wynieść od 5 tysięcy do 10 tysięcy złotych.

Wnioski powinny być przesłane w formie skanów drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.kusmierz@arcelormittal.com oraz oryginały przesłane pocztą do Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland, Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca. Komisja złożona z przedstawicieli ArcelorMittal Poland oraz Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie rozpatrzy wnioski i wybierze najlepsze projekty do 30 czerwca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs