Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Dodatkowy konkurs MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Reklama
Nabór od 17.05.2018 do 08.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnymi". Termin składania ofert mija 8 czerwca 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością do udziału w konkursie.

W ramach dodatkowego konkursu będą dofinansowywane projekty, odpowiadające następującym Modułom:

  • MODUŁ II:AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Moduł III dotyczy placówek udzielających tymczasowego schronienia (tj. noclegowni, schronisk i ogrzewalni) - w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).

Na realizację projektów w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 832 201 złotych. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 złotych.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 8 czerwca 2018 r.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Reklama