Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Starogard Gdański. Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego

Reklama
Nabór od 24.05.2018 do 30.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie w roku 2018 wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2018 roku przeznacza się kwotę 10 000,- zł.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

1. dofinansowanie wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański – 10 000,- zł.

3. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się od 15 kwietnia 2018 r. a kończy nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 czerwca 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama