Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MEN: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”

Nabór od 24.05.2018 do 15.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Termin składania ofert mija 15 czerwca 2018 r.
Szczegółowy opis zadania:
w programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, z terenu Polski.
Program powinien wspierać uczniów z poniżej wymienionymi uzdolnieniami:
a) akademickimi, w tym:
  • z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • z zakresu nauk humanistycznych,
  • z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
b) artystycznymi,
c) technicznymi,
d) sportowymi.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

2. Termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r.

Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl