Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs „Aktywator społeczny” na przyznanie Pakietu Rozwojowego

Reklama
Nabór od 25.05.2018 do 04.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzi rekrutację do konkursu „Aktywator społeczny” na przyznanie pakietu rozwojowego w wysokości do 5 000 zł. Zgłoszenia mogą przesłać os. fizyczne i gr. nieformalne planujące utworzyć organizację pozarządową oraz istniejące organizacje, które planują rozpocząć działania odpłatne lub gospodarcze z pow.: poddębicki, łęczycki, zgierski, kutnowski, łowicki, brzeziński, skierniewicki, m. Skierniewice.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

● organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego;

● grupy nieformalne, składające się minimum z 3 osób fizycznych w rozumieniu przepisów KC uczące się/pracujące/zamieszkujące na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego planujące utworzyć na tym obszarze podmiot ekonomii społecznej;

● osoby fizyczne w rozumieniu przepisów KC uczące się/pracujące/zamieszkujące na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego planujące utworzyć na tym obszarze podmiot ekonomii społecznej;

Szczegóły konkursu wraz z informacjami na temat kwalifikowalności podmiotów ubiegających się o wsparcie oraz wydatków w ramach pakietu rozwojowego znajdują się w regulaminie konkursu. Na zgłoszenia czekamy do dnia 04 czerwca 2018 r. do godz. 10:00. Więcej informacji pod numerem telefonu 796 14 14 20 lub za pośrednictwem e-maila: aklos@wsparciespoleczne.pl

Reklama