Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Wyniki konkursu dotacyjnego: „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”

Reklama
Nabór od 25.05.2018 do 25.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę” w okresie od 25 maja 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.

Reklama