Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 25.05.2018 do 12.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 30.06.2018 r. do 14.12.2018 r. Termin składania ofert mija 12 czerwca 2018 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zapewnienie bezpieczeństwa w górach, które będą realizowane w terminie od 30.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

Oferty należy składać w terminie do 12 czerwca 2018 r. do godz.14.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 czerwca 2018 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama