Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

VI nabór mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Reklama
Nabór od 28.05.2018 do 18.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

VI nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

Nabór jest otwarty dla wszystkich typów wniosków projektowych i wszystkich kwalifikowanych wnioskodawców oraz prowadzony jest w ramach: OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia i OP4 - Współpraca instytucji i społeczności.

Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018 r. Mikroprojekty złożone do tego dnia zostaną rozpatrzone na VI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, którego termin zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie państwo na stronie http://www.europradziad.pl/ w zakładce Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.

Reklama