Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Kraków. Konkurs dotacyjny: „Fundusz wkładu własnego”

Reklama
Nabór od 29.05.2018 do 20.08.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”. Najbliższy termin składania ofert mija 2 lipca 2018 r.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Celem zadania jest udzielenie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

  • Unii Europejskiej,
  • strukturalnych,
  • innych państw i organizacji międzynarodowych,
  • polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
  • administracji centralnej,
  • podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od 6 kwietnia 2018 r. aż do wyczerpania środków, w terminach:

  • do dnia 2 lipca 2018 r.,
  • do dnia 20 sierpnia 2018 r.,

do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama