Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs na projekty grantowe dotyczące konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego

Reklama
Nabór od 30.05.2018 do 29.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Od 30 maja do 29 czerwca br., do godz. 14.00 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie prowadziło nabór wniosków w ramach I rundy konkursu numer POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na projekty grantowe dotyczące wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zadaniem Beneficjentów, których projekty zostaną wybrane do dofinansowania, będzie:

1) przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;

2) wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-142/

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: konkurs.partycypacja@miir.gov.pl


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Reklama