Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Białystok. Konkurs dotacyjny dla NGO "Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2018"

Reklama
Nabór od 04.06.2018 do 25.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. pn. „Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2018”. Termin składania ofert: 25 czerwca 2018 r.

W ramach kokursu oferenci mogą realizować działania w ramach 5 grup tematycznych:

  1. Działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.
  2. Działania w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami.
  3. Działania na rzecz popularyzacji odnawialnych źródeł energii.
  4. Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
  5. Działanie w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Pula środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 100 000 złotych.

Termin realizacji zadań: 16.07.2018-15.12.2018 r.

Nabór ofert trwa do  25 czerwca 2018 r.

Reklama