Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Nabór od 05.06.2018 do 30.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego. Termin składania ofert mija 30 czerwca 2018 r.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej,

2) działania na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs