Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Reklama
Nabór od 06.06.2018 do 26.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Podkarpacki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2018 r.

100 tys. zł przeznaczy w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność w zakresie wsparcia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: prowadzenie prac remontowych pomieszczeń użytkowych placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakup niezbędnego wyposażenia placówek, finansowanie kosztów bieżących utrzymania placówek, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, odzieży, obuwia, bielizny osobistej i pościelowej, kołder, koców itp., aktywizację społeczno-zawodową matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz wspieranie działań mających na celu ich usamodzielnianie.

Oferty należy składać do 26 czerwca 2018 r., w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie albo przesłanie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama