Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i...

Reklama
Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nabór od 06.06.2018 do 26.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej". Termin składania ofert mija 26 czerwca 2018 r.

Zadania, których dotyczy konkurs”

Zadanie Nr 1

  • Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich

Celem zadania jest:

1) integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz harcerzy z żołnierzami Powstania Warszawskiego,

2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla uczestników Powstania Warszawskiego,

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym Powstańcom Warszawskim,

4) oddanie hołdu żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego,

5) upamiętnienie miejsc walk Powstańców Warszawskich oraz przypomnienie mieszkańcom Warszawy, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, o dziejach oręża polskiego związanych z tymi miejscami.

Zadanie Nr 2

  • Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego

Celem zadania jest:

1) upowszechnienie wśród uczniów, w szczególności szkół, których patron związany jest z Powstaniem Warszawskim (zwanych dalej szkołami patronackimi), wiedzy historycznej dotyczącej przygotowań do Powstania Warszawskiego 1944 r., przebiegu bohaterskich walk i losów Powstańców,

2) przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetek bohaterów Powstania Warszawskiego,

3) wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego wsparcie i pomoc młodzieży dla żołnierzy Powstania Warszawskiego

Zadanie Nr 3

  • Wszyscy pomagamy Bohaterom

Celem zadania jest:

1) budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami – żołnierzami walczącymi w II wojnie światowej oraz żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym, w szczególności z młodzieżą szkolną,

2) wsparcie kombatantów, którzy żyją często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich współtowarzyszach broni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Pliki do pobrania

Reklama