Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury

Reklama
Nabór od 11.06.2018 do 02.07.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Termin składania ofert mija 2 lipca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.:

1) Upowszechnianie olsztyńskiej chóralistyki – w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Rodzaj działań – organizowanie różnorodnych działań, przedsięwzięć (m.in. festiwali, koncertów, warsztatów, przeglądów) w zakresie kultury.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 02.07.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Reklama