Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Nabór wniosków do programu grantowego dla gmin

Reklama
Nabór od 12.06.2018 do 30.06.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Informacja o naborze o konkursie grantowym dla gmin na szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek gmin z kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą miały 7 tematów - Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. W ramach grantów możliwy jest zakup komputerów. Konkurs potrwa do 30 czerwca 2018 r.

Fundacja Legalna Kultura organizuje konkurs grantowy dla gmin z województw: śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców i mieszkanek gmin biorących udział w konkursie. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

 • umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,
 • wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Nabór rusza 1 czerwca 2018 roku i potrwa do 30 czerwca 2018 roku. Gminy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Uzyskać można grant w wysokości od 15.000 do 150.000 złotych. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może wystąpić o sfinansowanie ich zakupu. Po zakończeniu programu komputery zostaną przekazane do szkoły lub centrum kształcenia nauczycieli na terenie gminy.

GMINA jest wnioskodawcą i realizatorem projektu, w ramach którego organizuje szkolenia dla swoich mieszkańców (od 2 do 7 tematów); rekrutuje instruktorów, którzy będą prowadzić szkolenia (1 szkolenie / 12 godz.); może także kupić komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół;

LEGALNA KULTURA szkoli instruktorów i instruktorki używając do tego metod blended learning tzn. e-learning w połączeniu ze szkoleniami stacjonarnymi; opracowuje również scenariusze szkoleń i materiały edukacyjne w formie publikacji dla instruktorów: 7 tematów szkoleń - Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci - wraz z metodyką nauczania osób dorosłych;

INSTRUKTORZY instruktorami i instruktorkami szkoleniowymi mogą być np. miejscowi edukatorzy, bibliotekarze, nauczyciele, osoby z lokalnych organizacji - muszą mieć doświadczenie w szkoleniach i (lub) nauczaniu - 50 godzin w czasie ostatnich 3 lat;

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE mogą realizować projekt w partnerstwie z gminą, mogą m.in. zgłosić swoich członków i pracowników do pełnienia roli instruktorów i instruktorek; mogą zachęcić swoich beneficjentów do udziału w szkoleniach, w wyniku których pozyskają oni nowe umiejętności lub zaangażować się w promocję;

UWAGA! jeżeli gmina nie dysponuje komputerami o parametrach wskazanych w dokumentacji konkursowej w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu; warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności zakupu komputerów, z którego wynika, że gmina nie dysponuje sprzętem o wskazanych parametrach koniecznych do przeprowadzenia szkoleń.

Procedura składania wniosku i realizacji projektu w 7 krokach:

KROK 1. 01.06.2018 - 30.06.2018

 • Samodzielnie lub z organizacją partnerską
 • Kwota grantu może wynieść od 15.000 zł do 150.000 zł
 • Dofinansowanie wynosi 100% wnioskowanej kwoty
 • Wysokość grantu zależy od zadeklarowanej liczby uczestników
 • Całkowity koszt przeszkolenia 1 osoby wynosi 560 zł
 • Czas na przygotowanie i realizację szkoleń:
  5 miesięcy - projekty do 80.000 zł,
  7 miesięcy - projekty powyżej 80.000 zł

KROK 2. 201.07.2018 - 31.07.2018

 • Wnioski będą sprawdzane na bieżąco, a wnioskodawcy będą informowani o ewentualnych błędach formalnych

KROK 3.

 • Po podpisaniu umowy grantowej na konto gminy zostanie przekazana zaliczka w wysokości 80% wnioskowanej sumy; pozostałe 20% zostanie wypłacone po rozliczeniu grantu

KROK 4.

 • Instruktorkami i instruktorami mogą być: animatorzy, edukatorzy, trenerzy, nauczyciele, bibliotekarze
 • Instruktorki i instruktorów wskazuje gmina
 • Liczba instruktorów i instruktorek zależy od liczby osób uczestniczących i czasu przeznaczonego na przeprowadzenie szkoleń

KROK 5. 01.09.2018 - 30.11.2018

 • Szkolenia prowadzone metodą e-learningu i stacjonarnie
 • Scenariusze zajęć i materiały edukacyjne zostaną opracowane przez Legalną Kulturę

KROK 6. 01.11.2018 - 30.06.2019

 • W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby dorosłe, które ukończyły 25 rok życia
 • Instruktorzy i instruktorki otrzymują wsparcie merytoryczne przez cały okres trwania szkoleń

KROK 7. do 31.07.2019

 • Sprawdzamy czy udało się przeszkolić zadeklarowaną liczbę osób uczestniczących
 • Sprawdzamy poprawność poniesionych wydatków

_______________________________________________________________

DANE KONTAKTOWE:

email: jawinternecie@legalnakultura.pl

telefony:

Obszar konkursowy II
woj. śląskie i opolskie +48 574 417 100 lub +48 574 883 100 ___________

Obszar konkursowy III woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie +48 574 591 100 lub +48 884 883 148
___________

Obszar konkursowy IV woj. zachodniopomorskie i wielkopolskie +48 574 142 100 lub +48 574 651 100

adres: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.jawinternecie.edu.pl

Pobierz

Pliki do pobrania

Reklama